Splošni pogoji uporabe

Podatki, informacije in aplikacije na spletnem portalu mindcruise.eu so uporabnikom na voljo pod pogoji oziroma z omejitvami, navedenimi v nadaljevanju.

Predstavitev

Spletni portal mindcruise.eu je v lasti podjetja Infinita d.o.o.. Predstavlja portal za ponudbo in prodajo usposabljanj izvedenih po metodi MindCruise, razvitih s strani Bena Sterna in v lasti podjetja Infinita d.o.o..

Odgovornost

Vsebina spletnega portala ne predstavlja uradnih informacij, razen če je to posebej navedeno. Podatki, informacije in spletne aplikacije, ki so dosegljive na oziroma prek spletnega portala www.mindcruise.eu, se lahko kadarkoli spremenijo brez predhodnega obvestila. Uporabniki uporabljajo spletni portal na lastno odgovornost. Niti mindruise.eu niti druge pravne osebe, ki sodelujejo pri izdelavi oziroma vzdrževanju spletnega portala, ne odgovarjajo za nobeno škodo, posredno ali neposredno, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe podatkov, informacij in aplikacij na spletnem portalu. Za pravilnost podatkov, ki jih mindruise.eu pridobiva od drugih subjektov, mindruise.eu ali z njim povezane pravne in fizične osebe, ne jamči. Odgovornost mindruise.eu oz z njim povezanih pravnih ali fizičnih oseb za škodo, ki bi nastala uporabnikom iz tega naslova, je zato v celoti izključena.

Uporaba in varovanje osebnih podatkov

Na določenih mestih spletnega portala mindruise.eu podjetje Infinita d.o.o. zbira nekatere osebne podatke uporabnikov. Podjetje zbira osebne podatke uporabnikov izključno takrat, kadar sami to omogočijo oziroma privolijo: ob registraciji na portal, preko raznih obrazcev na portalu ali preko sodelovanja v nagradnih igrah.

Osebni podatek je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika: ime, priimek, starost, naslov, e-naslov in podobne informacije.

Podjetje skrbno varuje osebne podatke uporabnikov, kar pomeni da:

 • ne bo zlorabilo osebnih podatkov uporabnikov na kakršen koli način
 • osebnih podatkov ne bo posredovalo naprej nepooblaščenim tretjim osebam
 • uporabnikom ne bo pošiljalo e-sporočil, na katera se niso prijavili
 • se lahko uporabniki kadarkoli odjavijo od prejemanja katere koli e-pošte podjetja

Podjetje uporablja osebne podatke uporabnikov zaradi tehničnih razlogov na portalu mindruise.eu, za pošiljanje promocijskih sporočil in drugih vsebin, za splošno komuniciranje z njimi ali da jim zagotovi dostop do posebnih informacij in vsebin.

Podjetje podatke zbira in obdeluje v skladu z zakonodajo Republike Slovenije (Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o elektronskem poslovanju na trgu in druga zakonodaja, ki se nanaša na zbiranje in obdelovanje podatkov).

Pridobljene osebne podatke podjetje hrani do preklica hrambe osebnih podatkov s strani uporabnika. Uporabnik lahko to podjetju sporoči s pisnim obvestilom na naslov podjetja ali preko e-naslova info@ mindruise.eu.

Uporabniki spletnega portala

Vsakršna uporaba spletnega portala mindruise.eu, ki ne predstavlja normalne uporabe posameznika, je prepovedana, predstavlja gospodarsko škodo in bo prijavljena ustreznim službam za pregon. Normalna uporaba je uporaba brez kakršnihkoli programskih pripomočkov (spiderjev, skript,..) in v smislu normalnega števila zahtevkov za vpogled v določenem času, pri čemer štejemo za normalno število max. 2 zahtevka na sekundo.

Uporabniki spletnega portala so lahko anonimni ali registrirani. Anonimni uporabniki lahko uporabljajo brezplačne storitve (npr. vpogled v podatke o izdelkih, njihovem stanju zaloge pri določeni trgovini, cenah,…). Registrirani uporabniki z registracijo pridobijo dostop do nekaterih aplikacij portala mindruise.eu, ki neregistriranim uporabnikom niso dostopne. Registrirani uporabniki imajo uporabniško ime in geslo vezano na osebo, ki se je za posamezno storitev prijavila. Uporabniško ime in geslo so dolžni varovati kot poslovno skrivnost in ju ne smejo zaupati drugi osebi. Registrirani uporabniki prevzemajo odgovornost za vse aktivnosti, ki bodo opravljene z njihovim uporabniškim imenom in geslom.

Obseg uporabe podatkovnih baz in pravice intelektualne lastnine

Uporabniki spletnega portala morajo upoštevati naslednja dejstva:

 • da so podatkovne baze v informacijskem sistemu mindruise.eu – v celoti in kot posamezni deli sistema – varovane v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah,
 • da so podatki v spletnih storitvah mindruise.eu del podatkovnih baz v smislu določb Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah,
 • da je znak “MindCruise ” varovan kot storitvena oziroma blagovna znamka v skladu z Zakonom o industrijski lastnini.

Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah med drugim določa, da uporabnik lahko naenkrat uporablja le neznatne dele podatkovnih baz (kakovostno in/ali količinsko) oziroma v obsegu, ki je predviden v okviru razpoložljivih spletnih aplikacij za anonimne ali registrirane uporabnike. Vse druge oblike nadaljnjega posredovanja oziroma omogočanja uporabe tretjim osebam (npr. objava na strežniku tretje osebe oziroma uporabnika, reproduciranje v drugih dokumentih itd.) so izrecno prepovedane. Ta prepoved se nanaša na vse oblike uporabe, ki presegajo okvire lastne uporabe. Še posebej so prepovedana naslednja ravnanja:

 • uporaba znatnih delov (kakovostno in/ali količinsko) podatkovnih baz (npr. reproduciranje strukture podatkovnih baz, delov strukture podatkovnih baz, skupin zapisov itd.),
 • uporaba podatkovnih baz v nasprotju z njihovo običajno uporabo ali na način, ki bi lahko prizadel interese mindruise.eu (npr. sistematična in ponovljena uporaba neznatnih delov podatkovnih baz itd.),
 • zajemanje znatnih delov (kakovostno in/ali količinsko) podatkovnih baz s posebnimi programskimi rešitvami,
 • odstranitev navedbe virov.

Prepovedana je tudi odstranitev ali zamenjava znakov “MindCruise”, kadar se pojavljajo na posamičnih podatkih in informacijah. Uporabnik odgovarja za vso škodo, ki bi nastala mindruise.eu zaradi kršitve navedenih pogojev in omejitev.

Uporaba podatkov in informacij s spletnega portala

Noben podatek oziroma informacija s spletnega portala ne sme biti brez dovoljenja mindruise.eu uporabljena v komercialne namene. Podatkov in informacij s spletnega portala ni dovoljeno zbirati v kakršnikoli javni ali zasebni podatkovni zbirki. Objave na drugih mestih, v kakršnikoli obliki, niso dovoljene, če to pri posameznih podatkih in informacijah ni izrecno navedeno. Podatke in informacije s spletnega portala lahko uporabnik prenese na svoje sisteme za lastno uporabo, pri čemer ne sme spreminjati označb o avtorskih in drugih sorodnih pravicah. Dovoljeno je tiskanje podatkov in informacij z namenom branja za lastne oziroma nekomercialne namene. Kopiranje, posredovanje, ponovno objavljanje, spreminjanje podatkov in informacij ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drugačen način brez predhodnega pisnega dovoljenja mindruise.eu je prepovedano.

Povezave na spletne strani

Povezave na spletni portal oziroma osnovno stran in/ali posamezne podstrani se dovoli samo s pisnim soglasjem mindruise.eu oz. podjetja Infinita d.o.o..

Strani spletnega portala lahko vsebujejo tudi povezave na druge spletne strani, ki jih ne vzdržuje mindruise.eu, zato mindruise.eu za vsebino teh strani ne odgovarja.

Dostopnost spletnega portala

mindruise.eu si prizadeva uporabnikom zagotavljati nemoteno uporabo spletnega portala – v normalnih pogojih 24 ur dnevno. Zaradi tehničnih razlogov (za potrebe vzdrževanja in/ali zamenjave opreme) si mindruise.eu pridržuje pravico do krajših prekinitev delovanja spletnega portala oziroma motenj dostopa, praviloma po 20. uri.

Reševanja sporov

Morebitne spore zaradi uporabe spletnega portala v nasprotju z določbami Splošnih pogojev uporabe spletnega portala mindruise.eu bodo uporabniki in mindruise.eu reševali po mirni poti. Če to ne bo mogoče, bo za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

O piškotkih

Kaj so piškotki?

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

Zakaj so piškotki potrebni?

Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Najpogostejše funkcije e-poslovanja ne bi bile mogoče brez piškotkov.
Interakcija med spletnim uporabnikom in spletno stranjo je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih straneh pa je s tem bolj učinkovito in prijetno.

Zakaj spletne strani uporabljajo piškotke?

Piškotke uporablja večina spletnih strani, so priročno sredstvo za ohranjanje sveže in primerne vsebine, ki je v skladu z interesi in preferencami posameznega spletnega uporabnika. Razlogov za uporabo piškotkov je tako več, kot prvi gotovo njihova lastnost shranjevanja podatkov o stanju posamezne spletne strani (podrobnosti o prilagoditvah posamezne spletne strani), pomagajo pri izvajanju raznih spletnih storitev (spletne trgovine), pomagajo pri zbiranju raznih statistik o navadah spletnega uporabnika, saj se le z njimi lahko spremlja pogostost obiskovanja določene spletne strani. Podjetja lahko s pomočjo piškotkov ocenijo učinkovitost zasnove svojih spletnih strani kot tudi ustreznost vrste in števila oglasov, ki jih ponujajo uporabnikom na svojih spletnih straneh.