Pomen znanja tujih jezikov za poslovneže

Učenje tujih jezikov je že stara nuja, vendar je dandanes uspešno poslovanje podjetja s tujino tesno povezano z ustreznim komuniciranjem v tujem jeziku.

Ustrezno znanje poslovnega jezika vpliva na uspeh in ugled podjetja.

Po magistrskem študiju v Grazu sem stopila na podjetniško pot in že dobrih 17 let poučujem, treniram predvsem poslovneže, direktorje, managerje, kakor tudi mnoge ostale zaposlene z najrazličnejšimi poklicnimi profili. Nekoč v klasičnih tečajih v skupinskih oblikah, danes individualno ali v majhnih skupinah po metodi .

 

Ključna znanja, ki naj bi jih vsak poslovnež na področju tujih jezikov obvladal

»Razmišljati v tujem jeziku, poznati tudi kulturo in navade naroda, ter osvojiti ustrezne pravilne fraze za posamezne situacije. Dobesedni prevodi še vedno pogosto kazijo ugled slovenskih podjetij.«

Ko me podjetja pokličejo in izrazijo željo, da bi se nekdo iz njihovega podjetja želel naučiti angleško ali nemško, po testiranju skupaj s tečajnikom narediva osebni načrt s cilji, konkretno terminologijo, situacijami, v katerih želi suvereno in pravilno ustno ali pisno komunicirati.

Nato tečajnik izrazi svoje želje glede časovnega okvirja usposabljanja. In tukaj

se pojavi novodobna zgodba o tem, da poslovnež nima časa nekaj mesecev, ali v večini primerov nekaj let, enkrat tedensko prihajati na klasični tečaj po 2 šolski uri, doma ali v službi pa sedeti in pisati naloge, se učiti besede, fraze, dialoge, pisati metre tekstov, ker se jezika še skoraj nikoli ni učil, ali pa znanje ni dovolj obsežno za kvalitetno uporabo v poslu. Ker sem bila že od nekdaj usmerjana na individualno naravnano usposabljanje, sem v svoja jezikovna usposabljanja že od nekdaj vključevala uporabo miselnih vzorcev, igre vlog, komunikacijske igre, igre za bogatitev besedišča, prilagojene dialoge, prilagojeno snov in od nekdaj sem opazovala posameznika in njemu prilagodila način podajanja znanja, da je bilo sprejemanje najbolj učinkovito. Razvila sem svoj sistem, kako vsakomur plastično prikažem pravi pomen obvladanja tujih jezikov, in sicer skozi razlago kako je pomembno, da se naučijo razmišljati v tujem jeziku in da tudi poznajo kulturo naroda. Učenje jezika ni le učenje besed in časov, ter ostale slovnice, nato pa  dobesedno prevajanje.

In tako sem opazovala svoje tečajnike poslovneže, ki so prihajali z različnimi nivoji predznanja, iz različnih branž, vendar vsi s podobnimi željami: da bi se v čim krajšem času naučili pravilno komunicirati s svojimi poslovnimi partnerji ali tujimi lastniki o poslu in tudi o privatnih zadevah, napisati dopise, nekateri pa tudi izvajati obsežne predstavitve, pogajanja, sestanke, sestavljati pogodbe itd. Moja kreativna žilica in želja pomagati, me je gnala, da najdem pot, s katero lahko poslovnežem omogočim hitrejše učenje, ter učinkovitejše in dolgoročnejše pomnjenje.

 

Kako najhitreje do znanja

S strokovnjaki smo razvili lastno znamko jezikovnega usposabljanja, kjer udeležencem omogočimo, da v 4 dneh in pol opravijo 50-urno usposabljanje  v majhni skupini in v igrivem ter sproščenem vzdušju. Pomembna prednost je, da odpravimo komunikacijske ovire in strah pred uporabo jezika. S pomočjo vizualne in slušne stimulacije možganov  v sproščenem stanju ponavljamo in utrjujemo znanje. Učenje brez človeške energije, brez usposobljenega trenerja, samo z napravami ne bo nikoli celovito in uspešno. Zato smo natančno umerili kombinacijo dinamičnega učenja, praktičnih vaj, situacijskih iger, aktivne konverzacije, telesne vadbe, s  ponavljanjem znanja v alfa in theta stanju zavesti in tako dosegli splošno telesno in psihično ugodje, visoko motiviranost in aktivacijo novega znanja brez dolgotrajnega sedenja doma in pisanja vaj.

Pozitivni, prijetni občutki iz MindCruise usposabljanj se lahko poslovnežem vtisnejo v spomin in ko jezik uporabljajo, jih ti lepi občutki spremljajo.

»Uau, super sem se počutil, ko sem se učil in zato se super počutim, ko jezik uporabljam.«

Snov se prilagaja potrebam in predznanju udeležencev, slednji do znanja pridejo dosti hitreje in učinkoviteje.

Poslovneže razvajamo v prijetnem okolju, jih sprostimo in spomnimo na naravno sproščeno stanje, ki jim da tudi moč za ustvarjanje novih poslov, uresničevanje idej.

 

In zelo pomembno: Kako pridobljeno znanje obnavljati, ohranjati

Tisto kar vaši možgani ne uporabljajo, dajo na stranski tir. Zato je redni kontakt s tujim jezikom nujen in sicer najbolje, da jezik redno uporabljate v pogovorih, ob poslušanju, branju, ter pisanju.

Mnogi poslovneži  vsakodnevno komunicirajo v tujem jeziku in s tem aktivirajo svoje znanje; mnogi pa nimajo te možnosti. Zato se lahko na primer z MindCruise avdio posnetki »Talk to Mihela« in »Sprich mit Mihela« z aktualnimi poslovnimi dialogi v svoji pisarni, ali kjerkoli na poti »pogovarjate« z mano v angleščini ali nemščini in tako ohranjate svoje znanje.

 

Največji manjki pri komuniciranju v poslovni angleščini

 »Zaposleni so obraz podjetja in njihovo ustrezno reagiranje v določeni poslovni situaciji vpliva na potek posla, ter ugled podjetja.«

 

Po mnogih usposabljanjih v slovenskih podjetjih, ki so tudi v tuji lasti, sem opazila, da vodstvo želi, da oni in njihovi zaposleni pišejo pravilne dopise, vodijo sestanke v ustrezni angleščini, ter telefonirajo kot suvereni prodajalci, pogajalci. Vendar opažam, da poslovneži sicer večinoma obvladajo angleščino, vendar ne obvladajo suvereno poslovnega jezika, na primer kakšne fraze uporabiti pri telefoniranju, kako pisati dopise, kako vzpostaviti prve kontakte s strankami, voditi sestanke ali imeti zanimive predstavitve v »angleščini«, ne v jeziku »dobesedni prevod iz slovenščine«. Zato je za vsakega poslovneža dobrodošel vsaj kratek osvežilni tečaj poslovnega jezika, znanje splošne angleščine je povprečno že na lepem nivoju v Sloveniji.

Vabljeni k prebiranju Mihelinih kratkih TRIKOV za izpopolnjevanje vaše poslovne angleščine in nemščine!

Komentarji so zaželjeni