DIREKTOR podjetja je v ameriškem sistemu CEO (Chief Executive Officer );
v britanskem sistemu General Manager (GM) ali Manging Director. Samo Director ni ustrezno, to je vodja oddelka, programa.

VODJA ODDELKA se najpogosteje naziva Manager:
➡️Sales Manager = vodja prodaje,
➡️HR Manager = vodja kadrovskega oddelka,
➡️Finance Manager = vodja oddelka za finance,
➡️Production Manager = vodja proizvodnje,
➡️Accounting Manager = vodja računovodstva,
➡️Marketing Manager = vodja trženja.

Termin Manager se lahko nadomesti tudi z Director (Sales Director).

Z enakim pomenom lahko vodjo poimenujemo tudi HEAD, vendar se v tem primeru naziv glasi npr. Head of sales department, Head of HR department…

Ker angleški sistem ne pozna terminov za desetine različnih tehnikov, referentov, komercialistov, itd., kot jih pozna slovenski sistem in jezik, na vizitkah uslužbencev piše le ime oddelka, vodji oddelka pa Vodja oddelka.

Obilo poslovnega uspeha z veliko znanja in z ustrezno uporabo poslovnega jezika, vam želi naš team.

Za vas sem zapisala mag.phil. Mihela Baranašič Vidmar, www.mindcruise.eu

Komentarji so zaželjeni