MINDCRUISE, METODA UČENJA NOVEGA TISOČLETJA

Jezikovna usposabljanja angleščine, nemščine in slovenščine po metodi MindCruise nadgrajujejo in dopolnjujejo klasično obliko učenja v učilnici z učenjem v sproščenem stanju s pomočjo vizualno-slušne stimulacije možganov in vzbujanjem pomnilnega potenciala. Jedro metode MindCruise predstavlja natančno umerjena kombinacija dinamičnega učenja, praktičnih vaj, situacijskih iger, aktivne konverzacije, telesne vadbe in aktivnega sproščanja s ponavljanjem znanja v alfa in theta stanju zavesti. Olajša nam dostop do neizkoriščenega potenciala možganov, spodbuja sinhronizacijo obeh možganskih hemisfer in ustvarja tako fizično kot psihično ugodje.

Metoda MindCruise zagotavlja hitrejše učenje ter učinkovitejše in dolgoročnejše pomnjenje. Poudarki učenja so namenjeni pravilni uporabi fraz in strokovnih izrazov v vsakodnevnih življenjskih situacijah ter poslovnih situacijah kot so sestanki, pogajanja, korespondenca, telefoniranje, ob upoštevanju kulture posameznega jezikovnega področja.