KOMU SO NAMENJENI:

Tečaji so namenjeni vsem, ki želijo v najkrajšem možnem času pridobiti ustrezno znanje tujega jezika, s posebnim poudarkom na konverzaciji. Posebej sodijo v to skupino managerji in vsi, ki jim čas ne dopušča dolgotrajnega in časovno vezanega obiskovanja tečajev. Obenem Vam tečaj prinaša aktivno sprostitev, ki traja še dalj časa po zaključku tečaja.

VELIKOST SKUPINE:

Maksimalno 10 udeležencev in minimalno 7 udeležencev.