Mag. phil. Mihela Baranašič Vidmar, na Univerzi v Gradcu je magistrirala iz prevajalstva – angleški in nemški jezik. Od leta 1998 poučuje splošno in poslovno angleščino in nemščino v obliki individualnih in skupinskih tečajev. Od 2004 organizira in vodi jezikovne tečaje ter prevaja splošne ter strokovne tekste iz področij poslovanja, prava, medicine, turizma in drugih področij. Razvila je kreativno tehniko Razmišljam v tujem jeziku, s ciljem svoje tečajnike na najbolj prijeten, razumljiv in učinkovit način usposobiti za uspešne samozavestne uporabnike jezikov brez strahu in blokad.

Beno Stern, MBA, je svetovalec, mentor in avtor strokovnih gradiv s področja projektnega managementa evropskih projektov. Kot komunikacijski in motivacijski trener usposablja sodelavce v trgovini, turizmu in javnem sektorju. Metodo učenja tujih jezikov MindCruise je z andragogi in nevrologi razvil v letu 1990. Skozi leta predavateljskih izkušenj  je izgradil svojevrsten komunikacijski in moderatorski slog, v okviru strokovnih delavnic pa usposobil že preko 4.000 udeležencev. Aktivno sodeluje pri pripravi in vodenju projektov, praktične izkušnje pa aktivno prenaša na udeležence  strokovnih usposabljanj.